Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi
Merkezin amacı
          Merkezin amacı; Mevlâna Celâleddin-i Rumi’nin hayatını, eserlerini, ilmi ve edebi kişiliğini, düşüncelerini, çevresindeki şahsiyetleri, Mevlevilik tarih ve kültürünü, Türk ve dünya edebiyat ve kültürlerindeki etkilerini ve konumunu incelemek, araştırmak; bu amaç doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, yayınlar yapmaktır.
Merkezin görevleri
           a) Mevlâna ve Mevlevilik konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak,
          b) Mevlâna’nın hayatı, ailesi, eserleri, fikirleri, çevresindeki ve dönemindeki edebi ve siyasi şahsiyetler ve Mevlevilik tarihi, kültürü ve sanatı üzerine araştırma ve yayınlar yapmak,
          c) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans, sergi ve kurslar düzenlemek,
          d) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
         e) Konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim adamı, araştırmacı ve sanatçıları desteklemek.

 

Yrd.Doç.Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
1964 yılında Konya’da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini burada yaptı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi DTCF’de Lisans, 1992 yılında Selçuk Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, 1996 yılında aynı üniversitede Doktora çalışmasını tamamladı.
1990 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatını, aynı yerde Yrd.DoçDr. olarak devam ettirmenin yanında 2005 yılından bu yana kuruculuğunu üstlendiği Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yapmaktadır.
Akademik çalışmalarının büyük bir bölümünü ve Lisans üstü tezlerini Mevlâna, eserleri, fikirleri ve Mevlevî Kültürü üzerinde yoğunlaştıran Şimşekler’in bu konularla ilgili 6 kitabı, bilimsel ve popüler dergilerde yayınlanmış 20’yi aşkın makalesi, yurt içi ve dışında sunduğu 25 bildirisi olup; 2’si ortak çalışma olmak üzere Konya ve İstanbul’da 3 Sergi açmış; 10 adet ulusal ve uluslararası Kongre, Sempozyum ve Panel düzenlemiş, film danışmanlıkları yapmıştır. Şimşekler bu çalışmalarından ve Konya kültür ve edebiyatına yaptığı katkılarından dolayı iki ödül ve birçok plaket almıştır. 
Farsça dışında orta derecede Almanca ve az derecede Arapça bilen Şimşekler evli ve dört çocuk babasıdır.