• Derneğimiz
  • Şefik Can Dede
  • H. Nur Artiran

Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği

Hz. Mevlâna ve benzeri büyük mütefekkir ve mutasavvıflar mânâlarıyla dünyamızı aydınlatan çok büyük mânevi güneşlerdir. Bizler ise onlardan yansıyan ışıklarla ortaya çıkan küçücük zerrecikler gibiyiz. Elbette küçücük bir zerrenin büyük bir ilâhi güneşi yeterince algılayıp, en doğru bir şekilde ifade etmesi de düşünülemez. O nedenle; bazı Hakk âşıkları tüm yaşamlarını Hz. Mevlana’yı anlamaya, anladıklarını da halkın anlayışları ölçüsünde onlara anlatmaya çalışarak, ömürlerini bu yolda geçirmişlerdir. Böylesine çok değerli şahsiyetlerden biri de Hz. Mevlânâ ve eserleri üzerine yapmış olduğu çalışmaları, çok samimi aşk-u muhabbetiyle, yüz yılımızın yetiştirdiği âli şahsiyetlerden biri olan merhum Sertarik Mesnevihan Şefik Can Dedemizdir.

Doksan altı yıllık bereketli ve feyzli ömrünü Hz. Mevlânâ ve Mesnevi’ye adayan bu güzide insan, tüm yaşamı boyunca Hz. Mevlânâ’nın en doğru bir şekilde anlaşılması için gayret göstermiştir. Gönlündeki sonsuz ilâhi aşkı, doksan altı yıllık engin tecrübesiyle; Hz. Mevlânâ’nın eserlerinde gizli olduğunu söyleyerek, tüm insanlık âlemine eşsiz bir mânevi miras olan o müstesna eserleri daha dikkatli bir şekilde okumaya, okuduklarımızı anlamaya, anladıklarımızı da yaşama gayreti içinde olmaya bizleri davet etmiştir.

Bizler de Hz. Mevlâna’mız ve Şefik Can Dedemizin görüş ve düşünceleri doğrultusunda, bu güzide Allah dostlarına lâyık hizmetler verebilmek gayesiyle, değerli dostlarımızın da maddi ve manevî destekleriyle 2007 yılında çalışmalarımıza başladık.

Gayemiz Şefik Can Dedemizin adını yaşatmak değil, naçizane onun seçkin adının gölgesinde, yine ondan aldığımız aşk-u muhabbet ve Cenâb-ı Hakk`ın lütfuyla insana ve insani değerlere yönelik hizmet vermeye çalışmak, Şefik Can Dedemizin düşünceleri, eserleri üzerine bilimsel ve sosyal çalışmalar yürütebilmek ve bu vesileyle de bu fâni âlemde hoş bir seda bırakabilmektir.

Şefik Can Dedemizin tüm ömrünü vakfettiği Hz. Mevlâna`nın evrensel görüşlerini öncelikle yaşamak, dolayısıyla da yaşatmaya çalışmak amacıyla bu hususta hizmet veren sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır. Özellikle de bu konuda hizmet vermeye çalışan kişi ve kurumlara destek vermek ve eski Mevlevîhanelerin geçmişte kalan işlevini, çağımız şartları içerisinde tekrar canlandırmaya çalışarak, günümüz insanına sosyal ve manevî kültürünü yaşayabileceği güvenilir, düzgün ve huzurlu bir ortam hazırlamaktır.

Diğer temel gayelerimizden biri de, evrensel bir bakış açısıyla insani hizmet veren kurum ve kuruluşlara destek olmaktır.

Bütünü parçalamak değil, kopanı birleştirmek; biri iki görmek değil, iki gibi görüneni bir görmeye çalışmaktır. Sen ben davasına düşmeden hizmet çemberi içerisinde olmaya gayret göstermektir.

Fakat bunların yanı sıra hani mümkün olsa da taşın, toprağın, çiçeğin, böceğin, ağacın, suyun, hayattaki her zerrenin yanında olup, onlara hizmet ve şefkatimizle teşekkür edebilsek…

Cenâb-ı Hakk, niyetimizi makbul, yolumuzu âsân eylesin inşallah

 

Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim Ve Kültür Derneği Başkanı
                                
H.Nur Artıran

SERTARİK, MESNEVİHAN

Şefik Can-1909 - 23.01.2005

Şefik Can
Nur Artıran

H. Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak Uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. Çocukluğundan beri tasavvufla da çok yakın olarak ilgilendi.  

Mevlânâ  Celâleddin-i Rûmi ve eserleri  üzerine yapmış olduğu çalışmaları ve yazmış olduğu eserleriyle yüzyılımızın en önemli araştırmacı yazarlarından biri olan merhûm “Sertârik Mesnevîhân” Şefik Can'ın ( 1909- 2005 ) uzun yıllar  yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu.  

“Cevâhir-i Mesnevîyye, Mesnevîden Hikayeler, Okullar için Mesnevî’den seçmeler ve Mevlânâ’nın Rubailerinden Seçmeler” adlı kitapları yayıma hazırladı. Yurt içinde  ve yurt dışında bir çok  konferanslar verdi. Radyo Televizyon programlarına katıldı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı. 

Merkezi Zürih’te bulunan “İsviçreli Mevlevîler topluluğu”nun başkan yardımcılığını da yapan H. Nur Artıran, merkezi Cezayir’de bulunan, Afrikalı ve Avrupalı bilim kadınlarının bir araya gelerek kurdukları “Afrika Birliği  ve Dünya Barışı İçin Sûfi Kadınlar İttifakı”nın da  kurucu üyesidir.
Aynı  zamanda; Uluslararası Mevlânâ Vakfı Bilim Kurulu ve Dünya Engelliler Vakfı Mütevelli heyetinde de hizmet veren H. Nur Artıran halen “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği” Başkanı olarak çalışmalarına  devam etmektedir.