SEMPOZYUM PROGRAMI

14 Mayıs 2010 / CUMA Saat: 10:00-12:30

 1. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
 2. Na't-ı Şerîf - Serhat Sarpel
 3. Ney Taksimi - Sadreddin Özçimi
 4. Açılış Konuşması
 5. H.Nur ARTIRAN
 6. Yrd. Doç. Dr.Nuri Şimşekler
 7. Protokol Konuşmaları

I. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TAHRALI 

 1. Ekrem IŞIN (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü/İstanbul)
 2. Tarih Boyunca İstanbul 'da Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler
 3. Prof. h.c. M. Uğur DERMAN (Mimar Sinan Üniversitesi/İstanbul)
 4. İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen San 'atkârlar
 5. Prof.Dr. Mustafa ÇİÇEKLER (İstanbul Üniversitesi/İstanbul)
 6. İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen Edîb ve Şâirler
 7. Yrd.Doç.Dr. Nuri ÖZCAN (Marmara Üniversitesi/İstanbul)
 8. İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen Mûsıkîşinâslar

*Öğle Yemeği ve Ara (12:30 - 14:30)

II. OTURUM 14 Mayıs 2010 / CUMA Saat: 14:30-16:15
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ

 1. Prof. Dr. Cihan OKUYUCU (Yıldız Teknik Üniversitesi/İstanbul)
 2. Cumhuriyet Döneminde İstanbul'da Mevlâna, Mevlevîlik ve Mesnevî Dersleri
 3. Esin Çelebi BAYRU (Hz. Mevlânâ'nın 22 kuşak torunu /İstanbul)
 4. Celâleddin B. Çelebi(1926-1996)
 5. Dr. Yakup ŞAFAK (Emekli Öğr. Üyesi / Samsun)
 6. Veled Çelebi ve Çelebilik Makamında Geçen Yıllar (1867-1953)
 7. Prof.Dr. Emine YENİTERZİ (Selçuk Üniversitesi/Konya)
 8. “Mevlâna Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil ÇELEBİOĞLU” (1934-1990)

Ara (16:15 – 16:30)

III. OTURUM 14 Mayıs 2010 / CUMA Saat: 16:30-18:30 
Oturum Başkanı Prof. Dr. Baki BAYKARA 

 1. Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK (Sakarya Üniversitesi/Sakarya)
 2. Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhlerinden Mehmed Celâleddin Dede (ö.1908)
 3. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN (Ahi Evran Üniversitesi/Kırşehir)
 4. Yenikapı Mevlevîhânesi Son Şeyhi Abdülbâki Dede (Baykara) (1883-1935)
 5. Yrd. Doç. Dr. Gülgün YAZICI (18 Mart Üniversitesi/Çanakkale)
 6. "Devrin Sosyal ve Siyasi Hadiseleri Karşısında Bir Mevlevi Şeyhi: Ahmed Celaleddin Dede"
 7. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER (Hitit Üniversitesi/Çorum)
 8. Üsküdar Mevlevîhânesi Son Postnişin Ahmed Remzi Akyürek (1872-1944)

1.Gün Değerlendirmesi ve Kapanış

IV. OTURUM 15 Mayıs 2010 / CUMARTESİ Saat: 10:00-12:30
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU

 1. Dr. Semih CEYHAN (İSAM/İstanbul)
 2. "Tâhirül-Mevlevî'nin Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Mehmed Esad Dede ve Mesnevî Şerhi"
 3. Doç. Dr. Yusuf ÖZ (Selçuk Üniversitesi/Konya)
 4. “Eserleri ve Hizmetleriyle Tâhirü-l Mevlevî (Tahir Olgun) ” (1877-1951)
 5. Doç. Dr. Safi ARPAGUŞ (Marmara Üniversitesi/İstanbul)
 6. Mesnevi Şârihi Amed Avni Konuk ve Mesnevi-i Şerif Şerhi ( 1868-1938 )
 7. Dr. Timuçin ÇEVİKOĞLU (Kültür Bakanlığı Sanatçısı/Ankara)
 8. Bahâriye Mevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede (1853-1911)
 9. Dr. Emin IŞIK (Emek. Öğr. Üyesi/İstanbul)
 10. Kasımpaşa Mevlevîhânesi Mesnevîhânlarından Midhat Bahârî Beytur (1879-1971)

*Öğle Yemeği (12:30 – 14:00)

V. OTURUM 15 Mayıs 2010 / CUMARTESİ Saat: 14:00-16:30
Oturum Başkanı Prof. Dr. Baha TANMAN

 1. Cemalnur SARGUT (TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı/İstanbul)
 2. Kenan Rifâî( 1867-1950)
 3. Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi/Kırıkkale)
 4. Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmacısı Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982)
 5. Yrd. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER (S.Ü. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi/Konya)
 6. Bahâriye Mevlevîhânesi'nin Son Şâhidi Selman Tüzün
 7. Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK (Erciyes Üniversitesi/Kayseri)
 8. Yaman Dede(1 887-1962)
 9. H. Nur ARTIRAN (Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı/ İstanbul)
 10. Sertarîk, Mesnevîhân, Öğretmen Albay Şefik Can (1910-2005)

16.30-17.00 Ara

17 00-18 00 SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMESİ ve KAPANIŞ

 1. Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
 2. Dr. Emin Işık
 3. Prof. Dr. Uğur Derman
 4. Prof. Dr. Emine Yeniterzi