SONUÇ BİLDİRGESİ

Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği’nin Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte düzenlediği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen “Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Ulusal Sempozyumu” 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin farklı üniversitelerinden 27 bilim adamı ve Mevlâna araştırmacısının katıldığı Sempozyum 5 Oturum ve 1 Değerlendirme Oturumu ile icra edilmiş; Sempozyum genelinde ve Değerlendirme Oturumunda ana hatlarıyla şu hususlara dikkat çekilmiş ve çeşitli platformlarda dile getirilmiştir:

  1. 1491 yılında İstanbul’da ilk olarak kurulan Galata Mevlevihânesi ve diğer İstanbul Mevlevihânelerinin Türk kültür ve edebiyatına sayısız değerler kazandırması, ayrıca batıda Mevlâna ve Mevlevîlik Kültürünün tanıtımına katkıda bulunmaları açısından tarihî bir öneme hâiz olduğu;
  2. İstanbul’da restorasyonları tamamlanan veya devam eden Yenikapı, Galata ve Bahariye Mevlevihânelerinin geçmişteki gibi Mevlâna ve Mevlevîlik kültürünün tanıtıldığı mekânlar olarak işlev görmesi; ayrıca Kasımpaşa Mevlevihânesi’nin de restorasyonuna başlanacak olmasının memnuniyet verici olduğu;
  3. Sempozyumda işlenen son dönem Mevlevî şahsiyetlerinin hayatı, eserleri ve yaptıkları işlerin canlı şahitlerin bulunduğu günümüzde kendilerinin beyanlarına da başvurmak şartıyla kayda geçirilmesinin önemi
  4. Günümüzde Mevlâna ve Mesnevî okumalarının çoğalması ve Mevlâna’nın farklı eserlere konu olması nedeniyle bazı yanlış anlamaların olabildiği, bu sebeple konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen okuyucuların uzmanlar tarafından kaleme alınan bilimsel eserleri dikkate almalarının tavsiye edilmesi;
  5. Sempozyumu düzenleyen Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği ile Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, bilimsel kurumların ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğine örnek teşkil edecek şekilde koordineli çalıştığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının desteklerinin de son derece yerinde olduğu; “bilim, hizmet ve imkân sahibi” olan kurumların işbirliğinin her alanda olduğu gibi Mevlâna çalışma ve araştırmalarında da ortaya konulması gerektiği;

Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından 5 Madde olarak kaleme alınmış, Sempozyum katılımcılarına ve basın yolu ile kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla arz olunur.


Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
H. Nur ARTIRAN – Nuri ŞİMŞEKLER
Sempozyum Eşbaşkanları