İLETİŞİM:

Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği

istanbulmevlevileri@gmail.com