Amaç ve Kapsam

Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul’da “Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevileri” Sempozyumu düzenlenmektedir.
Mevlevîlik ile ilgili çalışmalara imza atmış değerli akademisyenlerin ve yetkin araştırmacıların katılımı ile düzenlenmekte olan sempozyumda ayrıca İstanbul Mevlevîhânelerinde Yetişen Edib ve Şairler, Mûsikişinaslar, San’atkârlar da hayatları ve eserleri ile ele alınacaktır.
"Sempozyum boyunca; aralarında Mesnevî Şârihi, Tahirü'l Mevlevî, Ahmet Avni Konuk, Yaman Dede, Remzi Dede, Hüseyin Fahreddin Dede, Mithat Bahari Beytur, Abdulbâki Gölpınarlı, Kenan Rıfaî, Şefik Can gibi çok önemli isimlerle ilgili bildiriler sunulacaktır."
20. yüzyılda Mevlevî büyüklerinin ilk defa toplu olarak anılacağı “Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevileri” Ulusal Sempozyumu Sertarîk Mesnevîhân Şefik Can Dede’nin beşinci vuslat yıldönümü vesilesiyle hazırlanmakta olup söz konusu sempozyumla gelecek nesillere farklı ufuklar açan son dönem İstanbul Mevlevîlerinin günümüz insanına tanıtılması, vefâ ve şükran duygularıyla yâdedilmesi amaçlanmaktadır.