AŞKIN SULTANLARI: SON DÖNEM
İSTANBUL MEVLEVÎLERİ
ULUSAL SEMPOZYUMU
14-15 Mayıs 2010 / İSTANBUL
Bağlarbaşı Kültür Merkezi-Üsküdar